ویزای توریستی کانادا

تمدید کارت پی آر

مدارک مورد نیاز جهت دریافت نوت

 برای گرفتن نوت پرونده اطلاعات شخصی شما بعلاوه شماره UCI متقاضی مورد نیاز است
 

چگونگی دریافت نوت

درخواست نوت بایستی توسط شخصی در داخل کانادا به همراه وکالت از شما انجام شود.
در نظر داشته باشید که این کار از دو طریق شخصی و شرکتی قابل انجام است. این شخص بایستی شهروند کانادا بوده و یا شرکتی باشد که در کانادا ثبت شده باشد.
ارسال نوت از طرف اداره مهاجرت کانادا به دو صورت می باشد یکی به صورت سی دی و دیگری از طریق ایمیل بوده و برای اخذ آن حداقل ۳۰ روز کاری زمان مورد نیاز می باشد.
Image

جهت دریافت مشاوره با گلوبال ویزا تماس بگیرید.