ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا یکی از سریع ترین راههای ورود دانش آموزان و کودکان به كانادا هست. براي گرفتن ویزای دانش آموزی ابتدا بايد از یکی از مدارس معتبر کانادا متناسب با سطح تحصیلی کودکان و دانش آموزان پذیرش تحصیلی گرفت. هز سال تحصیلی در مدارس کانادا تقریبا ۱۰ ماه بوده و به دو ترم تقسیم می شود كه متقاضیان بايد برای یکی از ترم های تحصیلی زیر اقدام به گرفتن پذیرش تحصیلی كنند.

Image

اطلاعات بیشتر

ترم اول سال تحصیلی مدارس کانادا:
این ترم تحصیلی در مدارس کانادا از فردای روز کارگر در سپتامبر (شهريور ) شروع ميشود و تا اواسط ژانویه (دي ماه ) ادامه دارد.

ترم دوم سال تحصیلی مدارس کانادا:
این ترم از اوایل فوریه ( بهمن ) شروع ميشود و تا پنجشنبه قبل از آخرین جمعه ژوئن ( اوايل تيرماه) ادامه دارد.

پس از تاييد ويزاي تحصيلي فرزندان ، شما به عنوان والدين واجد شرايط براي ويزاي توريستي ٥ ساله ميشويد.
لازم هست بدانید افرادي كه ويزاي توريستي دارند اجازه كار نداشته و برای دریافت ویزای کار یکی از والدین باید از روش های موجود و بر اساس شرایط آنها اقدام کنند.
در صورتي كه هر كدام از والدين كودكان ويزاي كار يا ويزاي دانشجویی بگيرند هزينه تحصيل فرزند رایگان و خانواده تحت پوشش بیمه پزشکی قرار می گیرند