اخبار

در ارتباط با کانادا بیشتر بدانید، شما حق دارید آزاد باشید

هزینه های زندگی در ونکوور

هزینه زندگی در ونکوور

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا یکی از سریع ترین راههای ورود دانش آموزان و کودکان به كانادا هست. براي گرفتن ویزای دانش آموزی ابتدا بايد از یکی از مدارس معتبر کانادا متناسب با سطح تحصیلی کودکان و دانش آموزان پذیرش تحصیلی گرفت. هز سال تحصیلی در مدارس کانادا تقریبا ۱۰ ماه بوده و به دو ترم تقسیم می شود كه متقاضیان بايد برای یکی از ترم های تحصیلی زیر اقدام به گرفتن پذیرش تحصیلی كنند.

حداقل دستمزد در کانادا

خیلی از دوستان درباره حداقل حقوق براي هر ساعت كار سئوال كرده بودند. از اونجايي كه در كانادا هر استان قانون مجزايي براي خودش داره حداقل دستمزدها هم فرق دارند.

کار دانشجویی در کانادا

خیلی از دانشجویانی که برای تحصیل به کانادا می آیند باید بتوانند بخشی یا تمام هزینه‌های تحصیل خود و همراهان را با انجام کارهای دانشجویی تأمین کنند. خوشبختانه این امکان در کانادا وجود دارد و نگرانی از بابت پیدا کردن کار نیست.